Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

 

NABÓR NA KIERUNEK TECHNIK MASAŻYSTA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Technik masażysta

4 semestry:  zajęcia w każdy weekend

 

ZASADY REKRUTACJI

  • rekrutacja odbywa się bez egzaminów
  • warunkiem przyjęcia jest ukończona szkoła średnia (nie wymagamy matury)
  • decyduje kolejność zgłoszeń
  • liczba miejsc ograniczona

Wymagane dokumenty:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • 2 zdjęcia 35×45 mm
  • zaświadczenie lekarskie (druk szkoły)
  • podanie (druk szkoły)
  • kserokopia dowodu osobistego

Dla bezpieczeństwa słuchaczy podpisujemy stosowną umowę o naukę.

Dogodny system płatności za naukę oraz system rabatowy.

  • Technik masażysta: czesne 385 PLN/mc

( absolwent CS HEROS czesne za I sem. 335 PLN/mc)

 

dokumenty do pobrania :

 

DOKUMENTY DO POBRANIA