O SZKOLE

POLICEALNE STUDIUM MEDYCYNY SPORTU jest szkołą dla dorosłych, kształcącą w zawodzie technik masażysta oraz w zawodzie opiekun medyczny. Studium wpisane jest do rejestru szkół Biura Edukacji Warszawy oraz posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane decyzją Prezydenta m. st. Warszawy. Posiada pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie, pełniącego jednocześnie nadzór pedagogiczny nad szkołą. Szkoła realizuje przedmiotowy program nauczania zgodny z obowiązującą podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Absolwenci Szkoły otrzymują Świadectwo ukończenia Szkoły oraz składają Państwowy Egzamin Zawodowy. Pozytywne złożenie egzaminu, skutkuje uzyskaniem Dyplomu Zawodowego oraz anglojęzycznego suplementu Europass honorowanego w krajach UE.
Szkoła współpracuje z Centrum Szkoleniowym HEROS, zapewniając Słuchaczom możliwość dodatkowej, atrakcyjnej edukacji na preferencyjnych warunkach.
Nauka na kierunku technik masażysta (symbol cyfrowy 32540) trwa 4 semestry.
Szkoła prowadzi edukację w systemie stacjonarnym-weekendowym. Program obejmuje 120 godzin praktyk zawodowych.
Nauka na kierunku opiekun medyczny (symbol cyfrowy 532102) trwa 2 semestry.
Szkoła prowadzi edukację w systemie zaocznym – zajęcia co drugi weekend. Program obejmuje 350 godzin zajęć oraz 80 godzin praktyk zawodowych.

DLACZEGO POLICEALNE STUDIUM MEDYCYNY SPORTU ?

 • Sekretariat Szkoły usytuowany jest dla Państwa wygody w samym centrum stolicy przy ul. Marszałkowskiej 99a/5b, tel. 22 374 22 26
 • Wszystkie zajęcia prowadzone są w budynku NZOZ Carolina Medical Center przy ul. Pory 78 (Mokotów Stegny)
 • Zajęcia teoretyczne prowadzone są w klimatyzowanych salach wykładowych onajwyższych standardach wyposażenia
 • Pracownie i zajęcia praktyczne realizowane są w obrębie przestronnego, doskonale wyposażonego i nowoczesnego Oddziału Fizjoterapii CMC
 • W pobliżu Studium znajduje się atrakcyjna cenowo baza noclegowa
 • Słuchacze Studium wspólnie z CMC jako jedyni w Polsce uczestniczą w najważniejszych wydarzeniach sportowych stolicy, wspierając masażem zawodników i uczestników imprez sportowych
 • Szkoła prowadzi praktyki zawodowe w znaczących ośrodkach fizjoterapeutycznych Warszawy oraz wyselekcjonowanych stołecznych placówkach Spa&Wallnes
 • Umożliwia zdobycie wyjątkowej na rynku wiedzy i umiejętności zgodnie ze wszystkimi standardami podstawy programowej, dodatkowo rozbudowanej o licznezagadnienia medycyny sportowej – urozmaicone plany zajęć, zwiększona liczba godzin m.in w anatomii, masażu czy fizjoterapii.
 • Przyjazna atmosfera, wyjątkowa i sprawdzona kadra pedagogiczna Studium – pracownicy renomowanych instytucji naukowych i szkoleniowych, egzaminatorzy Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, doświadczeni naukowcy, dydaktycy i specjaliści (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Państwowy Zakład Higieny, Carolina Medical Center i in.)
 • Szkoła prowadzi atrakcyjny system stypendialny dla najlepszych słuchaczy
 • Elektroniczna forma dziennika on-line to bezpieczny, zapewniający nieograniczony dostęp do ocen, tematów zajęć, obecności czy aktualności z życia szkoły system, zawierający liczne funkcje społecznościowe – dla wszystkich przezinternet i telefon komórkowy
 • Każdy Słuchacz Studium ma możliwość uzyskania w trakcie nauki dodatkowych uprawnień i kwalifikacji – m.in.  INSTRUKTORA ODNOWY BIOLOGICZNEJ
 • Szkoła na kierunku technik masażysta posiada 100% zdawalność.

Wszelkie informacje – sekretariat Studium tel. 22 425 13 86