TECHNIK MASAŻYSTA

Absolwent kierunku Technik masażysta kończący Policealne Studium Medycyny Sportu – Policealną Szkołę Medyczną uzyskuje pracę w najlepszych placówkach służby zdrowia, sanatoriach, gabinetach odnowy biologicznej, klubach sportowych, klubach fitness, salonach kosmetycznych i wielu innych.

Kwalifikacje uzyskane w Studium umożliwiają podjęcie pracy w każdym z krajów Unii Europejskiej bez konieczności nostryfikowania uprawnień.

Słuchacze w trakcie nauki otrzymują szczególną wiedzę z zakresu medycyny sportu – naszą domeną jest współpraca z szeroko rozumianym sportem, tak by absolwenci Szkoły byli nieodłącznym elementem kariery sportowca, wspomagając jego kondycję profesjonalnym masażem i zabiegami fizykalnymi.

Dzięki współpracy z Instytutem Patologii Narządu Ruchu oraz CS HEROS możliwe jest uzyskanie dodatkowych kwalifikacji w zakresie: Instruktora odnowy biologicznej. Dodatkowo Partnerzy Studium wprowadzają specjalny program kursowy dla Słuchaczy i Absolwentów, by na dodatkowych wysokospecjalistycznych szkoleniach certyfikowanych Zaświadczeniami na drukach MEN poszerzać swoje umiejętności z zakresu masażu i fizjoterapii.

Plan nauczania obejmuje następujące przedmioty:

 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Prowadzenie działalności gospodarczej
 • Język angielski ukierunkowany zawodowo
 • Zdrowie publiczne i organizacja ochrony zdrowia
 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • Język migowy
 • Teoretyczne podstawy masażu
 • Anatomia i fizjologia
 • Wybrane zagadnienia z fizjoterapii
 • Wybrane zagadnienia kliniczne
 • Pracownia masażu
 • Diagnostyka i systematyka ćwiczeń w fizjoterapii
 • Metodyka masażu sportowego
 • Metodyka masażu kosmetycznego i profilaktycznego
 • Organizacja i stosowanie masażu leczniczego

Zajęcia odbywają się w każdy weekend.