REKRUTACJA

TECHNIK MASAŻYSTA

Absolwent kierunku Technik masażysta kończący Policealne Studium Medycyny Sportu – Policealną Szkołę Medyczną uzyskuje pracę w najlepszych placówkach służby zdrowia, sanatoriach, gabinetach odnowy biologicznej, klubach sportowych, klubach fitness, salonach kosmetycznych i wielu innych.

Kwalifikacje uzyskane w Studium umożliwiają podjęcie pracy w każdym z krajów Unii Europejskiej bez konieczności nostryfikowania uprawnień.

Słuchacze w trakcie nauki otrzymują szczególną wiedzę z zakresu medycyny sportu – naszą domeną jest współpraca z szeroko rozumianym sportem, tak by absolwenci Studium byli nieodłącznym elementem kariery sportowca, wspomagając jego kondycję profesjonalnym masażem i zabiegami fizykalnymi.

 

OPIEKUN MEDYCZNY

Postępujący proces starzenia się europejskich społeczeństw spowodował zwiększenie zapotrzebowania na świadczenie usług opiekuńczych osobom chorym i niesamodzielnym. Obserwuje się również bardzo niskie zainteresowanie kształceniem w zawodzie pielęgniarka, których jest z każdym rokiem mniej. Skutkuje to ogromną potrzebą kształcenia w zawodzie opiekun medyczny. To zawód należący do branży medycznej, w której strukturach zachodzą nieustanne przemiany.

Branża ta potrzebuje kompetentnych opiekunek i opiekunów, aby świadczyli usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i higieniczne wobec swoich podopiecznych. Istnienie tego zawodu zwiększy efektywność i jakość usług adresowanych do osób niesamodzielnych. Zachodzące procesy demograficzne i starzenie się społeczeństw przyczyniają się do tego, że zawód ten jest poszukiwanym zawodem na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą.