ZASADY REKRUTACJI

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2018/2019 rozpocznie się 19 marca 2018 r

 

Technik masażysta

4 semestry:  zajęcia w każdy weekend

 

ZASADY REKRUTACJI

  • rekrutacja odbywa się bez egzaminów
  • warunkiem przyjęcia jest ukończona szkoła średnia (nie wymagamy matury)
  • decyduje kolejność zgłoszeń
  • liczba miejsc ograniczona

Wymagane dokumenty:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • 2 zdjęcia 35×45 mm
  • zaświadczenie lekarskie (druk szkoły)
  • podanie (druk szkoły)
  • kserokopia dowodu osobistego

Dla bezpieczeństwa słuchaczy podpisujemy stosowną umowę o naukę.

Dogodny system płatności za naukę oraz system rabatowy.

  • Technik masażysta: czesne 385 PLN/mc

( absolwent CS HEROS czesne za I sem. 335 PLN/mc)

 

 

Komplet dokumentów znajduje się w zakładce „do pobrania”

 

Wydajemy: 

–      Zaświadczenia do ZUS i WKU

–      Legitymacje szkolne (zniżki na przejazdy i bilety wstępu)

–      Indeksy

 

Oferujemy atrakcyjne praktyki zawodowe na terenie CMC, szpitali i klinik odnowy biologicznej.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o

kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem 22 425-13-86