PLAN ZAJĘĆ

Plan zajęć dla studentów kierunku Technik masażysta

– zajęcia odbywają się w dwóch systemach do wyboru: stacjonarnym weekendowym – szczegóły telefoniczne

– zajęcia prowadzone są w budynku Carolina Medical Center przy ul. Pory 78 (Mokotów-Stegny)

Wykaz przedmiotów dla sem. I :

  • Zdrowie publiczne i organizacja ochrony zdrowia
  • Teoretyczne podstawy masażu
  • Anatomia i fizjologia
  • Wybrane zagadnienia z fizjoterapii
  • Wybrane zagadnienia kliniczne
  • Pracownia masażu
  • Diagnostyka i systematyka ćwiczeń w fizjoterapii
Szczegółowy program zajęć dostępny w sekretariacie Policealnego Studium Medycyny Sportu.