STYPENDIUM

Studium realizuje specjalny program stypendialny umożliwiający najlepszym słuchaczom zmniejszenie kosztów nauki.  Dla absolwentów CS HEROS oraz absolwentów PSMS przewidziano dodatkowe zniżki za czesne.