side-area-logo

Pierwsza liga wśród szkół medycznych!

 

 

 

Image module

POLICEALNE STUDIUM MEDYCYNY SPORTU jest medyczną szkołą policealną dla dorosłych, kształcącą w zawodzie technik masażysta.

 

 

Studium wpisane jest do rejestru szkół Biura Edukacji Warszawy oraz posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane decyzją Prezydenta m. st. Warszawy. Posiada pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie, pełniącego jednocześnie nadzór pedagogiczny nad szkołą. Szkoła realizuje przedmiotowy program nauczania zgodny z obowiązującą podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.
BAZA DYDAKTYCZNA
Zajęcia teoretyczne prowadzone są w klimatyzowanych salach wykładowych a zajęcia praktyczne realizowane są w obrębie przestronnego, doskonale wyposażonego i nowoczesnego Oddziału Fizjoterapii Carolina Medical Center
EDUKACJA
Nasza szkoła umożliwia zdobycie wyjątkowej na rynku wiedzy i umiejętności zgodnie ze wszystkimi standardami podstawy programowej, dodatkowo rozbudowanej o liczne zagadnienia medycyny sportowej – urozmaicone plany zajęć, zwiększona liczba godzin m.in w anatomii, masażu czy fizjoterapii.
KADRA
Kadra pedagogiczna naszej medycznej szkoły policealnej to sprawdzeni i wysoko wykwalifikowani pracownicy renomowanych instytucji naukowych i szkoleniowych, doświadczeni naukowcy, dydaktycy i specjaliści (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Państwowy Zakład Higieny, Carolina Medical Center i in.)
OFERTA DYDAKTYCZNA
Szkoła kształci najlepszych specjalistów w zawodzie technik masażysta (symbol cyfrowy 32540) czas trwania nauki to 4 semestry w systemie stacjonarnym-weekendowym.
Program obejmuje 120 godzin praktyk zawodowych.
Nauka na kierunku opiekun medyczny (symbol cyfrowy 532102) trwa 2 semestry.
Image module
OFERTA DYDAKTYCZNA

Nasza wyjątkowa i jedyna w Polsce medyczna szkoła policealna nakierowana na kształcenie w ramach szeroko pojętej medycyny sportu, kształci w zawodzie medycznym: TECHNIK MASAŻYSTA – w ramach 2 letniego cyklu nauczania.
Image module
KADRA DYDAKTYCZNA

Zajęcia prowadzone są przez wybitną kadrę specjalistów – praktyków, w tym doktorów i profesorów na terenie Carolina Medical Center na warszawskim Mokotowie.

 

 

 

Image module
GALERIA

Zobacz dlaczego nasza policealna szkoła medyczna jest tak wyjątkowa.

 

 

 

 • Uprawnienia szkoły publicznej

  Szkoła wpisana jest do rejestru szkół Biura Edukacji Warszawy oraz posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane decyzją Prezydenta m. st. Warszawy. Posiada pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie, pełniącego jednocześnie nadzór pedagogiczny nad szkołą.

 • Rejestr szkół i placówek oświatowych

  Szkoła jest wpisana do Rejestru Szkół i Placówek oświatowych.

  Numer RSPO: 106871

  REGON: 146488037

  Organ prowadzący: CENTRUM EDUKACYJNE MEDYCYNY SPORTOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

   

   

 • Uznawane dokument

  Absolwenci Szkoły otrzymują Świadectwo ukończenia Szkoły policealnej oraz składają Państwowy Egzamin Zawodowy. Pozytywne złożenie egzaminu, skutkuje uzyskaniem Dyplomu Zawodowego oraz anglojęzycznego suplementu EUROPASS honorowanego w krajach UE.

   

 • Najwyższe standardy kształcenia

  Nasza szkoła posiada 100 % zdawalność państwowego egzaminu z kwalifikacji Technik masażysta.

Nasza szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
Organizuje państwowe egzaminy z kwalifikacji MS.01 na kierunku technik masażysta.
Wydaje zaświadczenia oraz świadectwa na drukach MEN
0
Masz pytania? Zadzwoń do nas!
22 425 13 86
Partnerzy

 

 

 

 

 

logo-kolor-carolina1
heros_logo
IPNR logo