side-area-logo

TECHNIK MASAŻYSTA 325402

MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu
technik masażysta
Absolwent kierunku Technik masażysta kończący Policealne Studium Medycyny Sportu – Policealną Szkołę Medyczną uzyskuje pracę w najlepszych placówkach służby zdrowia, sanatoriach, gabinetach odnowy biologicznej, klubach sportowych, klubach fitness, salonach kosmetycznych i wielu innych.
Kwalifikacje uzyskane w Studium umożliwiają podjęcie pracy w każdym z krajów Unii Europejskiej bez konieczności nostryfikowania uprawnień.
Słuchacze w trakcie nauki otrzymują szczególną wiedzę z zakresu medycyny sportu – naszą domeną jest współpraca z szeroko rozumianym sportem, tak by absolwenci Szkoły byli nieodłącznym elementem kariery sportowca, wspomagając jego kondycję profesjonalnym masażem i zabiegami fizykalnymi.
Dzięki współpracy z Instytutem Patologii Narządu Ruchu oraz CS HEROS możliwe jest uzyskanie dodatkowych kwalifikacji w zakresie: Instruktora odnowy biologicznej. Dodatkowo Partnerzy Studium wprowadzają specjalny program kursowy dla Słuchaczy i Absolwentów, by na dodatkowych wysokospecjalistycznych szkoleniach certyfikowanych Zaświadczeniami na drukach MEN poszerzać swoje umiejętności z zakresu masażu i fizjoterapii.
Image module
Czas trwania
2 lata - 4 semestry
Tryb nauczania
Stacjonarny weekendowy
Czesne
2250 zł semestr | 450 zł miesięcznie
Image module
Zajęcia praktyczne
klinika Carolina Medical Center
Zajęcia teoretyczne
Klimatyzowane sale wykładowe kliniki
Praktyki zawodowe
210 godzin
Image module
Uzyskany tytuł
Technik masażysta
Uzyskane kwalifikacje
MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu
Nasza szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
Organizuje państwowe egzaminy z kwalifikacji MED.10 na kierunku technik masażysta.
Wydaje zaświadczenia oraz świadectwa na drukach MEN
0
Masz pytania? Zadzwoń do nas!
22 425 13 86
Partnerzy
logo-kolor-carolina1
heros_logo
IPNR logo